2019 1okt

Dit was ons buitengewone jaar

2019 1okt

Een route en een baan voor iedereen die aan het werk wil. Met deze missie maakte de sociale onderneming Buitengewoon vorig jaar een vliegende start. Initiatiefnemer Etienne Friederichs blikt terug op de eerste resultaten.

Wat nou maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoezo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? De sociale onderneming Buitengewoon wil simpelweg iets betekenen voor mensen die heel graag aan het werk willen maar de aansluiting niet vinden. Een jongere die net van school komt. Een oudere die nog volop wil meedoen. Een statushouder met grenzeloos talent.

Onze insteek klinkt simpel. Maar onze aanpak is uniek. We starten vanuit de motivatie van de kandidaat. Het gaat niet om een cv of lijstjes met functie-eisen. We kijken naar de talenten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van elke kandidaat en zoeken daar de juiste manier bij om mensen zo goed en snel mogelijk te laten doorgroeien naar een reguliere baan. Soms is er eerst een stage of proefplaatsing nodig om van iedereen - niet in de laatste plaats de kandidaat zelf - het gevoel te geven dat het goed gaat uitpakken. We zorgen in ieder geval dat mensen de ruimte krijgen om te ervaren hoe het is om (weer) aan het werk te zijn.

Ons werk werkt

Onze buitengewone aanpak werkt. Dat durven we na het opstartjaar gerust te zeggen. Meer dan veertig mensen hebben ons het vertrouwen gegeven dat we iets voor hen kunnen betekenen. Zij hebben de kans gepakt om door te stromen naar een betaalde baan en hebben daar samen met ons de schouders onder gezet.

Veel belangrijker dan de cijfers vind ik dat duidelijk is dat onze werkwijze een enorme vlucht heeft genomen. Buitengewoon is een breed gedragen initiatief geworden waar mensen met verschillende achtergronden en uiteenlopende profielen een plek hebben gevonden. Veel sociale ondernemingen hebben een specifieke doelgroep. Bij Buitengewoon is iedereen welkom - van bijstandsgerechtigden tot Nuggers (mensen zonder recht op uitkering, die daardoor weinig tot geen ondersteuning krijgen om zelfstandig aan het werk te komen).

Alle divisies van Facilicom Group creëren inmiddels volop ruimte voor mensen die aan de slag willen. Daarmee geven we een extra impuls aan de missie van Facilicom Group om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Daaraan voegt Buitengewoon graag toe: mét iedereen.

Kickstart in Utrecht

De kickstart van Buitengewoon vond vorig jaar plaats in Utrecht. De sociale buurtteams van Incluzio, de expert in zorg en welzijn binnen Facilicom Group, komen daar met veel kwetsbare mensen in aanraking. In nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en sociaal betrokken opdrachtgevers van Facilicom Group in de regio hebben we de eerste stappen gezet naar een arbeidsmarkt waar voor iedereen een kans is.

Werkgevers zijn doorgaans op zoek naar een schaap met vijf poten, of op zijn minst naar een ervaren werknemer die aan allerlei specifieke opleidings- en functie-eisen voldoet. Met de gemeente, buurtteams en sociale ondernemingen als partners kunnen we de zaken omdraaien: we komen in contact met mensen die aan de zijlijn staan en kijken op basis van wat zíj kunnen wat wíj gaan doen. Als bevlogen ondernemers ruimen we drempels en belemmeringen op die route gewoon op.

Zo veel mogelijk waarde

De grootste uitdaging is om nu niet te snel te groeien. Ons doel is niet om zo groot mogelijk te worden. Het gaat om de aandacht voor de mensen die anders aan de kant staan. Idealiter pakken alle ondernemingen in Nederland hierin hun verantwoordelijkheid. Zo lang dat niet gebeurt gaan wij op zoek naar de plekken waar we zo veel mogelijk van waarde zijn.

In Utrecht gaan we het komende jaar de samenwerking met partners verdiepen en naar een hoger plan tillen. We zien bijvoorbeeld mogelijkheden om een unieke koppeling te maken tussen begeleiding op de werkvloer en coaching in de persoonlijke levenssfeer. Want waarom zouden we naast jobcoaching niet ook kijken naar de woonomstandigheden, gezinssituatie en financiële positie van de kandidaat?

We steken ook in andere plaatsen in het land de handen uit de mouwen. In onder meer Delft, de Zaanse Regio en landelijke asielzoekerscentra starten nieuwe projecten. Gemeenten en (sociale) ondernemingen uit het hele land weten ons ook te vinden als zij kandidaten in beeld hebben. Wij zijn nu aan zet om deze mensen te verbinden met de mogelijkheden binnen de divisies van Facilicom Group. Met het commitment van een mensenbedrijf als Facilicom Group kunnen we de mensen die we begeleiden de garantie geven dat ze bij ons terecht kunnen voor een baan met perspectief.

Warm hart en open blik

Alle resultaten hebben we bereikt doordat we daadwerkelijk dingen dóen. Buitengewoon maakt echt het verschil voor mensen die in hun leven al vaak teleurgesteld zijn. We acteren vanuit het hart en kijken met een open blik naar wat er mogelijk is voor mensen die anders weinig perspectief krijgen.

Buitengewoon past naar mijn idee ook naadloos in de opkomende betekeniseconomie. Daarin kijken talenten niet zozeer naar bedrijven die zo veel mogelijk winst maken. Zij lopen warm voor ondernemingen die een positieve impact hebben op de samenleving en de wereld om ons heen - en die vanuit die insteek een positief rendement willen realiseren. Laten we dus nu de afspraak maken om er volgend jaar weer een buitengewoon jaar van te maken. Deal? Deal!

Benieuwd naar ons jaar in beeld? Check dan ons jaarverslag.